Matematiksel Konular

Matematiğin tarihi neredeyse insanlığın kendisi kadar eskidir. Antik çağlardan beri matematik bilim, mühendislik ve felsefedeki gelişmelerin temelini oluşturmuştur. Basit sayma, ölçme ve hesaplamadan ve soyutlama, hayal gücü ve mantığın uygulanması yoluyla fiziksel nesnelerin şekillerinin ve hareketlerinin sistematik çalışmasından bugün bildiğimiz geniş, karmaşık ve çoğu zaman soyut disipline dönüşmüştür.

Erken insanlığın çentikli kemiklerinden Mezopotamya ve Mısır’da yerleşik tarımın getirdiği matematiksel ilerlemelere ve antik Yunan ve Helenistik imparatorluğundaki devrimci gelişmelere kadar, matematiğin hikayesi uzun ve etkileyici bir hikayedir.

Doğu, Orta Çağ’ın sonlarında ve Rönesans’ta matematiksel yeniliğin odağı Avrupa’ya geri dönmeden önce, özellikle Çin, Hindistan ve ortaçağ İslam imparatorluğunu elinde tuttu. Sonra, 17. Yüzyıl ve 18. Yüzyıl Avrupa’sında yepyeni bir dizi devrimci gelişme meydana geldi ve 19. Yüzyıl matematiğinin artan karmaşıklığına ve soyutlamasına ve nihayet 20. Yüzyılın cüretkar ve yıkıcı keşiflerine zemin hazırladı.

Soru Cevap

Matematik Nedir?

Matematik, “miktarlar, büyüklükler ve özellikler arasındaki ilişkilerin, bilinmeyen miktarların, büyüklüklerin ve özelliklerin çıkarılabileceği mantıksal işlemlerin incelenmesi” veya “miktar çalışması, yapı, mekan ve değişim” olarak tanımlanır.

Tarihsel olarak, ister büyüklükler (geometride olduğu gibi) ister sayılar (aritmetikte olduğu gibi) veya bu iki alanın (cebirde olduğu gibi) genelleştirilmesi olsun, miktar bilimi olarak kabul edildi. Bazıları bunu kalıp aramak kadar basit bir şekilde gördü.

Bununla birlikte 19. yüzyılda matematik, matematiksel veya sembolik mantığı kapsayacak şekilde genişledi ve bu nedenle giderek ilişkiler bilimi veya gerekli sonuçlara varma bilimi olarak görülmeye başlandı (bazıları bunu çok kısıtlayıcı olarak görse de).

Matematik Hakkında

Bu, tüm matematiğe yönelik kapsamlı ve kesin bir kılavuz olarak değil, büyük matematikçilerin ve matematiksel düşüncenin yüzyıllar içindeki gelişmelerinin kullanımı kolay bir özeti olarak düşünülmüştür. Matematikçiler için değil, benim gibi ilgilenenler için tasarlandı.

Niyetim, çok teknik olmadan veya biyografik veya hesaplama yoluyla çok fazla ayrıntıya dalmadan, matematikteki en önemli düşünürlerden bazılarını ve en önemli gelişmelerden bazılarını tanıtmaktır.

Herhangi bir matematiksel kavram ve teoremin açıklamaları genel olarak basitleştirilecektir, vurgu ayrıntılı ayrıntıdan ziyade netlik ve perspektif üzerinedir.