Konular

Matematik, ilk sınıflardan itibaren iyi bir temele sahip olması gereken bir konudur. Dijital dünyada ömür boyu avantaj sağlamak için çocuğunuza matematiği bir dil gibi öğrenmeye teşvik edin! Anaokulundan 10. Sınıfa kadar çeşitli konular ve sınıflar için matematikle ilgili etkinlikler ve çalışma sayfaları bulabilirsiniz. 

 • Medyan Nasıl Bulunur?

  Medyan Nasıl Bulunur?

  Adından da anlaşılacağı gibi, medyan herhangi bir grup için orta değeri temsil eder. Verinin yarısının fazla, yarısının ise daha az olduğu noktadır. Medyan, tek bir…

 • Ortalama ve Medyan Arasındaki Fark

  Ortalama ve Medyan Arasındaki Fark

  İstatistik, ortalama ve medyan kavramlarıyla ilgilenen bir matematik dalıdır. Ortalama, bir veri kümesindeki belirli sayıda öğenin ortalamasıdır, medyan ise belirli bir veri kümesindeki en ortadaki…

 • Rasyonel Sayılar Nelerdir? Nasıl Gösterilir?

  Rasyonel Sayılar Nelerdir? Nasıl Gösterilir?

  Rasyonel sayılar, matematikte genellikle tam sayılardan sonra çalıştığımız çok yaygın bir sayı türüdür. Bu sayılar p/q biçimindedir, burada p ve q herhangi bir tam sayı…

 • Mükemmel Sayılar Nedir? Nerede Kullanılır?

  Mükemmel Sayılar Nedir? Nerede Kullanılır?

  Sayı teorisinde, mükemmel bir sayı, sayının kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamına eşit olan pozitif bir tam sayıdır. En küçük mükemmel sayı 6’dır, 1,2 ve 3’ün…

 • Ardışık Sayılar Nedir? Formülleri

  Ardışık Sayılar Nedir? Formülleri

  Birbirini düzenli bir sayma sırası veya düzeninde takip eden sayılara ardışık sayılar denir. Sayılar arasındaki farkın sabit olduğu ve aralarında hiçbir sayının atlanmadığı bir dizide…

 • Gerçek Sayılar Nelerdir? Örnekleriyle

  Gerçek Sayılar Nelerdir? Örnekleriyle

  Gerçek dünyada bulunabilen herhangi bir sayı gerçek bir sayıdır. Etrafımızdaki her yerde sayıları buluruz. Nesneleri saymak için doğal sayılar, kesirleri temsil etmek için rasyonel sayılar,…

 • Ondalık Sayı Nedir? Nasıl Yazılır?

  Ondalık Sayı Nedir? Nasıl Yazılır?

  Tam sayı ve kesri birlikte ifade etmek için ondalık sayı sistemi kullanılır. Burada, ondalık nokta olarak adlandırılan bir “.” ekleyerek tam sayıyı kesirden ayıracağız. Örneğin,…

 • İrrasyonel Sayılar Nelerdir? Örnekler ve Kümesi

  İrrasyonel Sayılar Nelerdir? Örnekler ve Kümesi

  İrrasyonel sayılar, oran şeklinde ifade edilemeyen gerçek sayılardır. Başka bir deyişle, rasyonel sayı olmayan bu gerçek sayılara irrasyonel sayılar denir. Pisagorlu bir filozof olan Hippasus,…

 • Bileşik Sayılar Örneği ve Özelliği

  Bileşik Sayılar Örneği ve Özelliği

  Bileşik sayılar, ikiden fazla çarpanı olan sayılardır. Sayılar, sahip oldukları faktör sayısına göre sınıflandırılabilir. Bir sayının sadece iki çarpanı varsa – 1 ve sayının kendisi,…

 • Tam Sayılar Nelerdir? Kaçtan Başlar?

  Tam Sayılar Nelerdir? Kaçtan Başlar?

  “Tamsayı” terimi, Matematik’te Latince’den uyarlanmıştır. Tamsayı, bozulmamış veya bütün anlamına gelir. Tam sayılar, tam sayılara çok benzer. Fakat aralarında negatif sayılar da vardır. Tam Sayı…

Başa dön tuşu