Çokgenler ve Çokgen Çeşitleri

Çokgen, en az üç düz kenarı, üç açısı ve üç köşesi olan iki boyutlu kapalı bir şekildir. Örneğin bir üçgenin üç kenarı, üç köşesi ve üç açısı vardır. Bu yüzden çokgen olarak adlandırılabilir. Çokgenlerin birçok türü vardır. Çokgenlerin sınıflandırılması, açılarının sayısına, kenarlarına ve ayrıca bir çokgenin düzgün olmayan veya düzgün olmasına göre yapılır.

Çokgen Çeşitleri Nelerdir?

Çokgen kapalı bir şekildir. Bir çokgen için herhangi bir sayıda kenar ve açı olabilir. Çokgenlerle ilgili bazı önemli terimler köşeler, kenarlar ve köşegenlerdir. Çokgenin kenarlarına kenar, iki kenarın birleştiği noktaya köşe, çokgenin iki zıt köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Çokgenler kenar sayılarına ve açılarına göre sınıflandırılabilir. Çokgenler aşağıdakilere göre sınıflandırılır:

 • Taraf sayısı
 • Açılar (İçbükey veya Dışbükey Çokgenler)
 • Kenar ve açıların ölçümü (Düzgün veya Düzensiz Çokgenler)
 • Çokgenlerin sınırı (Basit veya Karmaşık Çokgenler)

Şimdi çokgen türlerine bakalım.

Kenar Sayısına Göre Çokgen Çeşitleri

Bir çokgenin en az 3 kenarı ve açısı vardır. Üçgen, dörtgen ve beşgen diye devam etmektedir..

Açılarına Göre Çokgen Türleri

Bir çokgen, bir çokgenin bitişik kenarlarının oluşturduğu açılara göre de sınıflandırılabilir. Açının ölçüsü 180°’den küçük veya 180°’den fazla olabilir. Buna göre çokgenler dışbükey çokgenler ve içbükey çokgenler olarak sınıflandırılır.

Bir ‘iç açıları N‘ kenarlı çokgen formül tarafından verilir: ((n-2)180°)/n.

Dışbükey çokgenler

Bu çokgenlerin iç açılarının ölçüsü her zaman 180°’den küçüktür. 6 kenarı olan düzgün bir altıgen dışbükey çokgen olarak adlandırılabilir. Ayrıca dışbükey çokgenin köşeleri çıkıntılı veya dışa doğru bakıyor.

İçbükey çokgenler

İç açılardan en az birinin ölçüsü 180°’den büyük olan dışbükey çokgenlerin tersidir. Ayrıca içbükey bir çokgende köşeler hem içe hem de dışa dönük olabilir.

Aşağıda verilen şekil bir dışbükey ve bir içbükey çokgeni göstermektedir.

Kenar ve Açı Ölçülerine Göre Çokgen Çeşitleri

Bir çokgenin her zaman aynı kenar ve açı ölçümüne sahip olması gerekmez. Böylece çokgenler, kenarların ve açıların ölçümüne göre ayırt edilebilir. Bunlar şu şekilde sınıflandırılır:

Düzgün çokgen

Tüm kenarları ve açıları eşit olan çokgene düzgün çokgen denir. Başka bir deyişle, düzgün çokgenler eşkenardır. Örneğin, bir karenin dört kenarının tümü ve tüm açıları 90°’ye eşittir, bu nedenle kare bir düzgün çokgene örnektir.

Düzensiz çokgen

Düzensiz çokgen, eşit olmayan kenarları ve eşit olmayan açıları olan bir şekildir. Örneğin, bir dikdörtgenin tüm açıları 90°’ye eşittir. Fakat dört kenarı da eşit değildir. Bu yüzden düzensiz çokgen olarak adlandırılabilir.

Popüler Konu:  Paralel Doğruların Özellikleri Nelerdir?

Çokgenin Sınırına Göre Çokgen Türleri

Bir çokgen sınırda kesişebilir veya kesişmeyebilir. Böylece, çokgenin sınırına göre çokgen türleri şu şekilde verilir:

Basit Çokgenler

Basit bir çokgen, kendisiyle kesişmeyen bir çokgendir. Basit bir çokgen bir sınırdan oluşur.

Karmaşık Çokgenler

Kendi kendini kesen ve birden fazla sınırı olan çokgenlere karmaşık çokgen denir.

Çokgen Türleri Hakkında SSS

Çokgen Çeşitleri Nelerdir?

Çokgen, üç veya daha fazla doğru parçasından oluşan iki boyutlu kapalı bir şekildir. Bu yüzden çokgenler aşağıdaki gibi farklı kriterler temelinde kategorize edilebilir:

 • Taraf sayısı
 • Açılar (İçbükey veya Dışbükey Çokgenler)
 • Kenar ve açıların ölçümü (Düzgün veya Düzgün Olmayan Çokgenler)

Tüm çokgenler, izledikleri ilgili kriterlere göre farklı çokgen türlerine ayrılabilir.

Tüm Farklı Çokgen Türleri nelerdir?

Farklı çokgen türleri şunlardır:

 • İçbükey çokgenler (iç açılardan en az biri 180°’den büyüktür)
 • Dışbükey çokgenler (tüm iç açılar 180°’den küçüktür
 • Düzgün çokgenler (tüm kenarlar ve açılar aynı ölçülür)
 • Düzgün Olmayan çokgenler (tüm kenarlar ve açılar farklı ölçülür)
 • Basit çokgenler (çokgen kendi kendisiyle kesişmez)
 • Karmaşık çokgenler (çokgen kendi kendisiyle kesişir)

Kenar Sayısına Göre Çokgen Çeşitleri Nelerdir?

Çokgenler, en az üç düz kenarı ve açısı olan kapalı şekillerdir. Çokgenlere kenar sayılarına göre isimler verilmiştir. Örneğin, üç düz kenarı olan bir çokgen bir üçgen ve bir karede dört eşit kenarı ve açıları olan bir çokgendir.

Dışbükey ve İçbükey Çokgen Türleri Arasındaki Fark Nedir?

Dışbükey ve içbükey çokgenler, iç açılarına göre farklılık gösteren çokgen türleridir. Bir dışbükey çokgenin iç açıları 180°’den küçüktür, oysa içbükey çokgenin en az bir iç açısı 180°’den büyüktür. Bir dışbükey çokgenin tüm köşeleri dışarıyı gösterirken, içbükey çokgenin en az bir köşesi içe dönüktür.

Kare ve Dikdörtgen Ne Tür Çokgenlerdir?

Kare ve dikdörtgen, sınırları birbirini kesmediği, iç açıları 180°’den küçük olduğu ve dört kenarı olduğu için basit, dışbükey çokgenler ve dörtgenlerdir. Dikdörtgen düzensiz bir çokgen iken kare düzgün çokgendir.

Hangi Çokgenin Yedi Kenarı Vardır?

Yedi kenarı olan çokgen türüne yedigen denir ve yedi köşeli yedi kenarlı bir şekil olduğu anlamına gelir.

Eşkenar Üçgen Bir Dışbükey Çokgen Türü müdür?

Evet, bir eşkenar üçgen dışbükey bir çokgen türüdür. Çünkü bir eşkenar üçgenin iç açıları her zaman 60°’dir ve bu da 180°’den küçüktür. Eşkenar üçgenin iç açısının değeri her zaman 60° olarak kalır ve hiçbir zaman artmaz, bu nedenle dışbükey bir çokgen olduğunu kanıtlar.

Yamuk Ne Tür Çokgendir?

Yamuk basit, dışbükey bir çokgen ve bir dörtgendir. Çünkü yalnızca bir sınırı vardır. İç açıları 180°’den küçüktür ve sırasıyla dört kenarı vardır. Ayrıca tüm kenarlarının uzunluğu ve açıları aynı olmadığı için düzensiz bir çokgendir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu