Veri Analizi

Veri, gözlemler, ölçümler, araştırma veya analiz yoluyla toplanan bilgi olarak adlandırılır. Gerçekleri, rakamları, sayıları ve isimleri içerebilir. Veriler çalışmamızda kolaylık sağlamak için grafikler, çizelgeler veya tablolar şeklinde hazırlanabilir.

  • Varyans ve Standart Sapma Nedir?

    Varyans ve Standart Sapma, istatistikteki iki önemli ölçümdür. Varyans, veri noktalarının ortalamadan nasıl farklılaştığının bir ölçüsüdür, standart sapma ise istatistiksel verilerin dağılımının ölçüsüdür. Varyans ve…

Başa dön tuşu