Veri Analizi

Veri, gözlemler, ölçümler, araştırma veya analiz yoluyla toplanan bilgi olarak adlandırılır. Gerçekleri, rakamları, sayıları ve isimleri içerebilir. Veriler çalışmamızda kolaylık sağlamak için grafikler, çizelgeler veya tablolar şeklinde hazırlanabilir.

 • Medyan Nasıl Bulunur?

  Medyan Nasıl Bulunur?

  Adından da anlaşılacağı gibi, medyan herhangi bir grup için orta değeri temsil eder. Verinin yarısının fazla, yarısının ise daha az olduğu noktadır. Medyan, tek bir…

 • Ortalama ve Medyan Arasındaki Fark

  Ortalama ve Medyan Arasındaki Fark

  İstatistik, ortalama ve medyan kavramlarıyla ilgilenen bir matematik dalıdır. Ortalama, bir veri kümesindeki belirli sayıda öğenin ortalamasıdır, medyan ise belirli bir veri kümesindeki en ortadaki…

 • Varyans ve Standart Sapma Nedir?

  Varyans ve Standart Sapma Nedir?

  Varyans ve Standart Sapma, istatistikteki iki önemli ölçümdür. Varyans, veri noktalarının ortalamadan nasıl farklılaştığının bir ölçüsüdür, standart sapma ise istatistiksel verilerin dağılımının ölçüsüdür. Varyans ve…

 • Bayes teoremi nedir? İspatı ve Örnekleri

  Bayes teoremi nedir? İspatı ve Örnekleri

  Bayes teoremi, önceden gerçekleşmiş bir olaya dayanan bir olayın olasılığını belirlemeye yardımcı olan, Rahip Thomas Bayes’in adını taşıyan bir olasılık ve istatistik teoremidir. Bayes teoremi,…

 • Poisson Dağılımı Nedir? Örneklerle Hesaplama

  Poisson Dağılımı Nedir? Örneklerle Hesaplama

  Poisson dağılımı teorik bir ayrık olasılıktır ve Poisson dağılımı olasılık kütle fonksiyonu olarak da bilinir. Sabit bir zaman aralığında meydana gelen, bağımsız ve sabit bir…

Başa dön tuşu