Dikdörtgenin Çevresi Nasıl Bulunur?

Bir dikdörtgenin çevresi, dış sınırının toplam mesafesidir. Uzunluğu ve genişliğinin toplamının iki katıdır ve aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır: Çevre=2(uzunluk+genişlik).

Dikdörtgenin Çevresi Nedir?

Bir dikdörtgenin çevresi, sınırının tüm kenarlarındaki toplam uzunluğu veya mesafesidir. Bir dikdörtgenin çevresi doğrusal bir ölçüdür ve aynı doğrusal birimlere sahiptir: metre, fit, inç veya yard. Önce bir dikdörtgenin iki ana özelliğini anlayalım.

  • Dikdörtgenin dört açısı da 90°’dir.
  • Dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının ölçüleri eşittir.

Mahallenizde dikdörtgen bir park hayal edin. Sınırının ne kadar uzun olduğunu hiç düşündünüz mü?

Parkın etrafını bir kez sınırından geçerseniz, bir mesafe katedersiniz. Herhangi bir dikdörtgen alanın çevresini ölçmek için alanın dört kenarının sınırı boyunca seyahat edersiniz. Başlangıç ​​noktası olarak adlandırılan sabit bir noktadan başlarsınız ve tekrar başlangıç ​​noktasına ulaştığınızda bitirirsiniz. Sınırın bu uzunluğuna veya mesafesine bir dikdörtgenin çevresi denir.

Dikdörtgenin Çevre Formülü

Bir dikdörtgenin çevresini hesaplamak için kullanılan formül, bir dikdörtgenin çevresi=2(l+w) birimidir, burada ‘l’ uzunluk ve ‘w’ dikdörtgenin genişliğidir. Bunu basit bir örnek yardımıyla anlayalım. David, koyunlarının başıboş gitmesin diye çiftliğinin çevresine bir çit çekmek istiyor. Şimdi bu formülü bir örnekle anlayalım. Dikdörtgen çiftliğinin çevresine çit çekmek için ne kadar tele ihtiyacı olduğunu bilmek istiyor.

Önce çiftliğinin kenarlarını isimlendirelim. Bu dikdörtgen çiftliğin daha büyük tarafı (l) olarak adlandırılmıştır. Küçük kenar (w) olarak adlandırılır. Şimdi çiftliğinin 4 kenarının da mesafesini toplarsak, bize çevresini verir. Toplam mesafe=l+w+l+w=​​2l+2w. Bu yüzden dikdörtgenin Çevresi=2(l+w).

Dikdörtgenin Çevresi Nasıl Bulunur?

Bir dikdörtgenin çevresi üç basit adımda hesaplanabilir. Aşağıdaki üç adım çevreyi bulmak için yararlıdır.

  • 1. Adım: Bir dikdörtgenin çevresini hesaplamak için uzunluk ve genişlik bilinmelidir.
  • 2. Adım: İlgili uzunluk ve genişlik değerleri formülde değiştirilir.
  • 3. Adım: Denklemi çözdükten sonra çevrenin değeri hesaplanır.
Popüler Konu:  Düzensiz Şekillerin Alanı

Dikdörtgenin çevresini hesaplamak için kullanılan formül: Dikdörtgenin çevresi=2(l+w). Bir dikdörtgenin çevresi ve uzunluğu biliniyorsa, genişlik şu formül kullanılarak hesaplanabilir: Genişlik=P/2-l, burada l=dikdörtgenin uzunluğu; ve w=dikdörtgenin genişliği ve P=dikdörtgenin çevresi. Aynı şekilde, çevre ve genişlik biliniyorsa, uzunluk şu formül kullanılarak hesaplanabilir: Uzunluk(L)=P/2-w. Burada P=dikdörtgenin çevresi; ve w=dikdörtgenin genişliği.

Dikdörtgenin Çevre Kullanımı

Dikdörtgenin Çevresi işleri kolaylaştırır ve günlük hayatımızda mesafeleri ve uzunlukları hesaplamamıza yardımcı olur.

Örneğin,

  • Dikdörtgen defterinizin bordürünü süslemeniz gerekiyorsa, çevresini bularak ne kadar şeride ihtiyacınız olduğunu kolayca hesaplayabilirsiniz.
  • Bahçenizin çevresine bir çit koymanız gerekiyorsa, bahçenin çevresi size tam olarak ihtiyacınız olan tel uzunluğunu verecektir.

Dikdörtgenin çevresiyle ilgili başka benzer örnekler düşünebilir misiniz?

Dikdörtgenin Çevresi Hakkında SSS

Bir Dikdörtgenin Çevresi Açısından Bir Dikdörtgenin Alanı Nasıl Bulunur?

Bir dikdörtgenin çevresi verilirse, alanını bulmak için uzunluğunu veya genişliğini de bilmemiz gerekir. Örneğin uzunluk ve çevre verilirse genişlik hesaplanabilir. Çevre=2(uzunluk+genişlik), genişlik=(Çevre/2)-uzunluk. Şimdi bir dikdörtgenin alanını bulmak için gereken değerler biliniyor. Böylece, bu değerler formülde ikame edilebilir: Alan=uzunluk×genişlik.

Dikdörtgenin Özellikleri Nelerdir?

Bir dikdörtgenin temel özellikleri şunlardır:

  • Karşılıklı kenarlar paralel ve eşittir.
  • Bütün açılar 90°’ye eşittir.
  • Köşegenler eşittir ve birbirlerini ortalarlar.

Dikdörtgenin Çevresi Nasıl Bulunur?

Bir dikdörtgenin çevresi, uzunluk ve genişliğinin toplamının iki katıdır ve aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır: Çevre=2(uzunluk+genişlik). Dikdörtgenin toplam sınırının ölçüsüdür.

Dikdörtgenin Çevre Birimi Nedir?

Bir dikdörtgenin çevre birimleri, genellikle metre, santimetre, inç veya yarda olarak verilen uzunluğuyla aynıdır. Çevre, aşağıdaki formülle hesaplanabilen dikdörtgenin sınırına eşittir: Çevre=Uzunluk+Uzunluk+Genişlik+Genişlik=2(Uzunluk+Genişlik).

Dikdörtgenin Alanı ve Çevresi Aynı Mıdır?

Hayır, dikdörtgenin alanı ve çevresi farklıdır. Dikdörtgenin alanı kapladığı toplam boşluktur ve kare birimlerle ifade edilirken, çevre sınırının toplam ölçüsüdür ve doğrusal birimlerle ifade edilir.

Alanı Verilen Dikdörtgenin Çevresi Nedir?

Bir dikdörtgenin alanı verilirse, çevresini bulmak için dikdörtgenin uzunluğunu veya genişliğini bilmemiz gerekir. Örneğin uzunluk ve alan biliniyorsa genişlik şu şekilde hesaplanabilir: Alan=uzunluk×genişlik. Yani genişlik=Alan/uzunluk. Artık bir dikdörtgenin çevresini hesaplamak için gereken tüm değerler biliniyor. Bu yüzden bu değerler formülde ikame edilebilir: Çevre=2(uzunluk+genişlik).

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu