Düzensiz Şekillerin Alanı

Düzensiz şekillerin alanı, kare birimlerle ölçülen şeklin kapladığı alan anlamına gelir. Düzensiz bir şekil herhangi bir boyut ve uzunlukta olabilir. Uçurtma, baklava şekli, yaprak vb. gibi düzensiz şekiller etrafımızda her yerde görülebilir. Kenarları ve açıları eşit olmayan herhangi bir şekle düzensiz şekil denir.

Düzensiz Şekillerin Alanı Nedir?

Düzensiz şekillerin alanı, bu şeklin kapsadığı bölge miktarıdır. Düzensiz şekiller, eşit kenarları veya eşit açıları olmayan şekillerdir. Düzensiz bir şeklin alanını bulmak için, ayrıştırılabilir veya çok sayıda tanıdık şekle bölünebilir ve daha sonra toplam alanı elde etmek için bunların alanı eklenebilir. Günlük hayatımızda farklı düzensiz şekil örneklerini görebiliriz:

  • Bir binanın merdivenlerini gözlemleyin. Merdivenin yüzey alanı, dikdörtgenler ve kareler gibi çokgenlerden oluşan düzensiz bir şekildir.
  • Koşu parkuru olan bir okuldaki oyun alanı düzensiz bir şekildir ve aynı zamanda düzenli şekillerin birleşimidir.
  • Bir bitkinin yaprağı düzensiz bir şekle sahiptir.

Düzensiz Şekillerin Alanı Nasıl Bulunur?

Düzensiz şekillerin alanını bulmak için, düzensiz bir şekli tanıdık şekillere nasıl ayıracağımızı bilmeliyiz.

Düzensiz Şekli Ayrıştırın

Aşağıdaki şekil, alanı belirli bir formülle hesaplanamayan düzensiz bir şekildir. Ayrıştırırsak, P, Q, R, S, T ve U çokgenlerine bölünebileceğini görebiliriz. Başka bir deyişle, bu çokgenler düzensiz şekli oluşturmak için birleşir. Böylece, ayrıştırdıktan sonra, bu çokgenlerin alanını buluruz ve verilen düzensiz şeklin alanını elde etmek için değerleri toplarız.

Başka bir örnek alalım. Verilen şekil A, B, C, D, E, F ve G çokgenlerine bölünebilir. Bu şekilleri tanıdığımıza göre, bunların alanını kolayca bulabilir ve verilen düzensiz şeklin alanını elde etmek için toplayabiliriz..

Düzensiz Şekillerin Alanını Bulma Formülü

Düzensiz bir şeklin alanını hesaplamak için doğrudan bir formül yoktur. Bu gibi durumlarda alanı bulmak için farklı yöntemler kullanırız.

1. Yöntem: Daha önce tartıştığımız gibi, düzensiz şekillerin alanını bulmak için düzensiz şekli tanıdık çokgenlere bölebilir ve sonra her bir çokgenin alanını bulabiliriz.

Popüler Konu:  Eşkenar Dörtgen Alanı

Bu yüzden verilen düzensiz şeklin alanı=Düzensiz şekli oluşturan tüm çokgenlerin alanı.
⇒ Düzensiz şeklin alanı=A’nın alanı+B’nin alanı+C’nin alanı+D’nin alanı+E’nin alanı+F’nin alanı+G’nin alanı

2. Yöntem: Bazı durumlarda, düzensiz şekil küçük birim karelere veya ızgaralara bölünür. Şeklin içine düşen toplam birim kare sayısı toplam alanı belirler. Unutulmamalıdır ki, daha doğru bir tahmin için alan hesaplanırken taralı bölge her karenin yarısından fazlasını kapsıyorsa kareyi “1” olarak sayıyoruz. Bu durumda, düzensiz şeklin yaklaşık bir alanını elde ederiz.

Düzensiz Şekillerin Alanı Hakkında SSS

Düzensiz Şekillerin Alanı Nedir?

Düzensiz şekillerin alanı, düzensiz bir şeklin kapladığı alan miktarı olarak tanımlanır. Düzensiz şekiller, eşit kenarları veya eşit açıları olmayan şekillerdir. Düzensiz bir şeklin alanı için birim kare birimlerle ifade edilir.

Düzensiz Şekillerin Alanı Normal Şekillerden Nasıl Farklıdır?

Düzenli bir şekil eşit kenarlara ve açılara sahiptir, oysa düzensiz bir şekil herhangi bir boyut ve uzunlukta olabilir. Böylece düzgün şekillerin alanı, kendisine uygun formüller doğrudan uygulanarak belirlenebilirken, düzensiz bir şeklin alanı, düzensiz bir şekli birkaç düzgün şekle ayrıştırarak bulunabilir.

Düzensiz Şekillerin Alanını Bulmak İçin Bir Formül Var mı?

Düzensiz bir şeklin tüm kenarları farklı uzunluklarda olduğundan, düzensiz bir şeklin alanını bulmak için belirli bir formül yoktur. Bazen düzensiz bir şekil, çokgenlerin birleşiminden oluşur, bu nedenle formül, düzensiz bir şeklin düzenli şekillere ayrıştırılmasıyla belirlenir.

Düzensiz Şekillerin Alanını Bulma Yöntemi Nedir?

Aşağıdaki adımları kullanarak düzensiz şekillerin alanını bulabiliriz:

  • 1. Adım: Düzensiz bir şekli tanıdık çokgenlere ayırın.
  • 2. Adım: Düzensiz şeklin alanını bulmak için bilinen çokgenlerin tüm alanlarının toplamını bulun.

Birim Kare Yöntemini Kullanarak Düzensiz Şekillerin Alanını Nasıl Bulabiliriz?

Aşağıdaki adımlarla birim kare yöntemini kullanarak düzensiz şekillerin alanını bulabiliriz:

  • 1. Adım: Verilen düzensiz şekli birim kare alanının küçük karelerine bölün.
  • 2. Adım: Şeklin içine düşen toplam birim kare sayısı toplam alanı belirler.
  • 3. Adım: Daha doğru bir tahmin için alanı hesaplarken, taralı bölge her karenin yarısından fazlasını kapsıyorsa kareyi “1” olarak sayın.

Birim Kare Yöntemi, Düzensiz Şekillerin Alanını Bulmanın Doğru Bir Yolu mu?

Hayır, düzensiz bir şeklin alanını ölçerken birim kare yöntemini kullanırsak alanın doğru değeri yerine yaklaşık değerini alırız.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu