Bileşik Sayılar Örneği ve Özelliği

Bileşik sayılar, ikiden fazla çarpanı olan sayılardır. Sayılar, sahip oldukları faktör sayısına göre sınıflandırılabilir. Bir sayının sadece iki çarpanı varsa – 1 ve sayının kendisi, o zaman asal sayıdır. Bununla birlikte, çoğu sayının ikiden fazla çarpanı vardır. Bu sayfada, asal ve bileşik sayıların, en küçük bileşik sayının ve tek bileşik sayıların farkını öğreneceğiz. Sonuncusu ilginç çünkü tek çift asal sayı olan 2’nin aksine birkaç tane tek bileşik sayı var.

Bileşik Sayılar nedir?

Bileşik sayılar, ikiden fazla çarpanı olan doğal sayılar olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, 1 ve kendisinden başka bir sayıya tam bölünebilen sayılara bileşik sayı denir. Örneklerle bileşik sayılar hakkında daha fazla bilgi edelim.

Bileşik Sayı Örnekleri

4, 6, 8, 9 ve 10 ilk birkaç bileşik sayıdır. 4 ve 6’yı ele alalım. Yukarıdaki örnekte 4 ve 6, diğer sayıların birleştirilmesiyle yapıldıkları için bileşik sayılar olarak adlandırılmıştır. Bu fikir önemlidir ve onu Aritmetiğin Temel Teoremi adlı bir teoremde kullandık. Bileşik sayıların önemli özelliklerini anlamaya devam edelim.

Bileşik Sayıların Özellikleri

Bileşik sayı, iki küçük pozitif tam sayının çarpılmasıyla oluşturulabilen pozitif bir tam sayıdır. Aşağıda listelenen bir bileşik sayının özelliklerini not edin:

  • Tüm bileşik sayılar, asal veya bileşik olabilen daha küçük sayılara eşit olarak bölünebilir.
  • Her bileşik sayı iki veya daha fazla asal sayıdan oluşur.

Bileşik Sayılar Nasıl Bulunur?

Bileşik bir sayı bulmak için verilen sayının çarpanlarını buluruz. Sayının ikiden fazla çarpanı varsa bileşiktir. Bileşik bir sayıyı bulmanın en iyi yolu bölünebilirlik testi yapmaktır. Bölünebilirlik testi, bir sayının asal mı yoksa bileşik sayı mı olduğunu belirlememize yardımcı olur. Bölünebilme, bir sayının başka bir sayıya eşit olarak (kalansız) bölünmesi anlamına gelir.

Bileşik Sayı Türleri

Matematikteki iki ana bileşik sayı türü, tek bileşik sayılar ve çift bileşik sayılardır. Şimdi ikisini ayrı ayrı inceleyelim:

Tek Bileşik Sayılar

Asal olmayan tüm tek sayılar tek bileşik sayılardır. Örneğin 9, 15, 21, 25, 27 tek bileşik sayılardır. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 ve 15 sayılarını ele alalım. Burada 9 ve 15 tek bileşiklerdir çünkü bu iki sayının tek bölenleri vardır ve bileşik koşulunu sağlar.

Bileşik Sayılar

Asal olmayan tüm çift sayılar bile çift sayılardır. Örneğin, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, çift sayılardır. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 ve 15 sayılarını tekrar düşünün. Burada 4, 10 ve 12 çift bileşiklerdir çünkü çift bölenleri vardır ve bileşik koşulunu sağlarlar.

Popüler Konu:  Ardışık Sayılar Nedir? Formülleri

En Küçük Bileşik Sayı

Bileşik sayı, 1’den ve sayının kendisinden başka bölenleri olan bir sayı olarak tanımlanır. Saymaya başlayın: 1, 2, 3, 4, 5, 6…. böyle devam eder. 1 bir bileşik sayı değildir. Çünkü tek böleni 1’dir, 2 bir bileşik sayı değildir. Çünkü sadece iki böleni vardır, yani 1 ve 2’nin kendisi. 3 bir bileşik sayı değildir. Çünkü yalnızca iki böleni vardır, yani 1 ve 3’ün kendisi. 4 numaraya bakalım. Bölenleri 1, 2 ve 4’tür. 4 sayısı bileşik sayı kriterlerini karşılar. Yani 4 en küçük bileşik sayıdır.

Bileşik Numaralarla İlgili SSS

Matematikte Bileşik Sayılar Nedir?

Matematikte sayılar temel yapı taşlarıdır. Bileşik sayılar, ikiden fazla çarpanı olan sayı türleridir. Örneğin 6 sayısı, çarpanları 1, 2, 3 ve 6 olan bir bileşik sayıdır.

Bileşik Sayılar Nasıl Bulunur?

Belirli bir sayının bileşik olup olmadığını bulmak için sadece sahip olduğu çarpan sayısını buluruz. 2’den fazla çarpanı varsa sayı bileşiktir. Örneğin, 4’ün 1, 2 ve 4 olmak üzere üç çarpanı vardır. Yani, bu bir bileşik sayıdır.

2 Bileşik Sayı mı?

Hayır, 2 bir bileşik sayı değildir, tek çift asal sayıdır. Bileşik bir sayının, 1 ve sayının kendisi dışında ikiden fazla çarpanı vardır. Burada 2’nin sadece iki çarpanı vardır, 1 ve 2’nin kendisi. Bu yüzden 2 bir asal sayıdır.

1 ile 100 Arasındaki Bileşik Sayılar Nelerdir?

1 ile 100 arasındaki bileşik sayılar:

4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100.

Bileşik Sayı ve Asal Sayı nedir?

1 ve kendisinden başka bir sayıya tam bölünebilen sayılara bileşik sayı denir. Örneğin, 4, 6 bileşik sayılardır. Oysa sadece 1’e ve kendisine bölünebilen sayılara 2, 3 ve 5 gibi asal sayı denir.

Tek Bileşik Sayı nedir?

Asal olmayan tüm tek sayılar (1 hariç) tek bileşik sayılardır. Örneğin, 9 ve 15 tek bileşik sayılardır.

En Küçük Bileşik Sayı nedir?

Bileşik bir sayının, 1 ve sayının kendisi dışında ikiden fazla çarpanı vardır. Burada 4 bu koşulu sağlar ve bileşik olan 4’ten küçük başka bir sayı yoktur. Bu yüzden 4 en küçük bileşik sayıdır.

Asal Sayı ile Bileşik Sayı Arasındaki Fark Nedir?

Bir asal sayının yalnızca iki çarpanı vardır, 1 ve sayının kendisi, oysa bileşik bir sayının ikiden fazla çarpanı vardır. Örneğin, 5’in yalnızca iki çarpanı vardır, 1 ve 5, bu nedenle asal sayıdır. 6’nın 1, 2, 3 ve 6 olmak üzere dört çarpanı vardır, bu nedenle bileşik bir sayıdır.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu