Ticari Matematik

Ticari matematik, insanların günlük yaşamlarında kullandıkları kavramlarla ilgilenir. Ticari sözcüğünün kendisi, satın alma veya satma ile ilgili bir şey anlamına gelir. Kar, zarar, indirimler, basit ve bileşik faiz, vergiler, oran ve orantı ve yüzdeler gibi birçok konuyu içerir.

  • Bileşik Faiz Nedir? Tanımı

    Bileşik faiz, belirli bir zaman diliminde anapara ve faizin birlikte biriktirdiği faizdir. Anapara üzerinde belirli bir süre boyunca biriken faiz de anapara altında muhasebeleştirilir. Ayrıca…

  • Oran Nedir? Tanımı

    Farklı birimlerin iki miktarı karşılaştırıldığında ve bir oran olarak ifade edildiğinde, buna ‘Oran’ diyoruz. Örneğin, bir araba saatte 100 km hızla gidiyor dersek, bir saatte…

Başa dön tuşu