Aritmetik

Özellikle aritmetik, cebir, geometri, istatistik ve matematik dahil olmak üzere matematiğin çoğu için temel sağlar.

Genel olarak aritmetik, basamak değeri ve karşılaştırmalar dahil olmak üzere tüm temel sayı kavramlarıyla ilgilenir. Aynı zamanda toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve özelliklerinin temel işlemlerini de içerir. Kesirler ve ondalık sayılar arasındaki ilişkiler de aritmetiğin bir parçası olarak kabul edilir.

Bu kılavuz, temel aritmetikten, yani tam sayılar ve temel işlemlerden negatif sayılar ve oranlar gibi daha karmaşık olanlara kadar değişen aritmetik konuları gözden geçirmek ve öğrenmek için kaynaklar sağlar. Konular birbiri üzerine kurulduğundan, en iyisi tam sayılardan başlayıp kelime problemleriyle biten sırayla bunların üzerinden geçmektir.

Buradaki her konu, kısa bir açıklama ve ardından alt konulardaki kaynaklara bağlantılar içerecektir. Bu alt konular da birbirlerinin üzerine kuruludur, bu yüzden yine sırayla bunların üzerinden geçmek en iyisidir.

Bütün sayılar

Tam sayılar teknik olarak kesirli kısmı olmayan sayılar olarak tanımlanır. Çoğu insan onları sadece “sayma sayıları” 1, 2, 3, vb. olarak düşünür. Tam sayıların özelliklerini bilmek, sayılar arasındaki ilişkileri daha genel olarak anlamak için ayrılmaz bir unsurdur.

Aşağıdaki alt konular, tam sayıların basamak değeriyle başlar ve temel aritmetik işlemler ve özellikleri boyunca ilerler.

 • Sıra Değeri Tablosu
 • Genişletilmiş gösterim
 • Numaraları Karşılaştırın ve Sipariş Edin
 • Şundan büyük
 • Daha az
 • Toplama
 • Çıkarma
 • Çarpma işlemi
 • Bölünme
 • Bölünebilirlik Kuralları

Sayılar

Sayılar değerleri temsil eder. Kavram, hem gerçek hem de karmaşık sayıları, rasyonel ve irrasyonel sayıları, pozitif ve negatif sayıları, tam sayıları ve sıfırı içerir.

Buradaki alt konular, farklı sayı türlerinin açıklaması ve karşılaştırılmasıyla başlar ve ardından sayıların özelliklerine geçer.

Bu özellikler daha sonra en büyük ortak faktörler gibi diğer sayı niteliklerini açıklamak için kullanılır. Son olarak, bu bölüm köklerin bir açıklaması ve radikallerle nasıl çalışılacağı ile bitiyor.

 • Sayı Türleri
 • Tek ve Çift Sayılar
 • Asal ve Bileşik Sayılar
 • Sayı Özellikleri
 • Değişme özelliği
 • Birleşme Mülk
 • Kimlik özelliğii
 • Dağılma özelliği
 • Operasyonların sırası
 • Yuvarlama Numaraları
 • Mutlak değer
 • Sayı Dizileri
 • Faktörler ve Katlar
 • Asal Ayrıştırma
 • En Büyük Ortak Kat
 • En küçük ortak Kat
 • Kareler ve Tam Kareler
 • Karekök
 • Kareler ve Kare Kökler
 • Karekökleri Basitleştirme
 • Radikalleri Basitleştirme
 • Kesir İçeren Radikaller
 • Radikalleri Çoğaltmak

Pozitif ve Negatif Tamsayılar

Tam sayılar, tüm pozitif tam sayıları, bunların negatif karşılıklarını ve sıfırı içerir. Yani, kesirli kısmı olmayan tüm sayıları içerirler.

 • Negatif Sayılar ve Tamsayılar
 • Tamsayılar
 • Sayı Doğrusu
 • Tamsayıları Toplama ve Çıkarma
 • Tam Sayıları Çarpma ve Bölme

Kesirler

Kesirler, iki sayı arasındaki oranın temsilidir. Bir sayı başka bir sayıya bölünerek yazılırlar. En üstteki sayıya pay adı verilir ve sıfır olmayan alt sayıya payda adı verilir.

Pay ve payda bölümü temsil eden bir kesir olarak adlandırılan küçük çizgi ile ayrılır. Kesir olarak yazılabilen herhangi bir sayıya rasyonel sayı denir.

Bu konu kesirleri, göreli değerlerini ve bunları yazmanın farklı yollarını tanıtarak başlar. Daha sonra kesirler ve karışık sayılarla işlemlere geçer. Kesirlerin ondalık sayılara nasıl dönüştürüleceğine dair kısa bir girişle sona erer, bu ondalık sayılarla ilgili aşağıdaki konuda daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

 • Kesirler Tanıtımı
 • Kesirleri Dönüştürme
 • Kesirleri Karşılaştırma
 • Kesirleri Sıralama
 • Eşdeğer kesirler
 • Kesirleri Azaltma
 • Kesirler Toplama
 • Kesirleri Çıkarma
 • Kesirleri Çarpma
 • Karşılıklı
 • Kesirleri Bölme
 • Karışık Sayılar Toplama
 • Karışık Sayıları Çıkarma
 • Karışık Sayıları Çarpma
 • Karışık Sayıları Bölme
 • Karmaşık Kesirler
 • Kesirler-Ondalık Sayılar

Ondalık sayılar

Ondalık sayılar, on’un üslerini kullanan bir tam sayının parçalarını temsil eder. Herhangi bir sayıdaki bir basamağın sağına bir ondalık nokta yerleştirilir ve bunun sağındaki herhangi bir basamak, bu sayının “ondalık bölümü” olarak kabul edilir.

Bu konu, ondalık basamak değerini anlama ve kullanma kılavuzuyla başlar. Daha sonra ondalık işlemleri anlamaya ve ondalık sayıları kesirlere dönüştürmeye devam eder.

 • Ondalık Basamak Değeri
 • Ondalık Sayıları Yuvarlama
 • Toplama ve Çıkarma
 • Ondalık Sayıları Çarpma
 • Ondalık Sayıları Bölme
 • Ondalık Sayıları Kesirlere Dönüştür

Üsler

Çarpmanın, tekrarlanan toplamayı tanımlayan bir işlem olması gibi, üsler de tekrarlanan çarpmayı tanımlar.

Bu işlem, üs denilen bir sayının taban denilen başka bir sayının sağ üst kısmına yerleştirilmesiyle belirtilir. Üs, tabanın kendisiyle kaç kez çarpılacağını gösterir.

Üslerin nasıl çalıştığını açıkladıktan sonra, bu konu kesir ve negatif sayılar gibi farklı üs türlerini ele alıyor. Üslü işlemler için kılavuzlarla biter.

 • Üslerin Kuralları
 • Sıfır Üsler
 • Negatif Üsler
 • Kesirli Üsler
 • Üsler Toplama
 • Üsleri Çıkarma
 • Üsleri Çarpma

Yüzde

İngilizce “yüzde” kelimesi Latince “yüzde” kelimesinden gelir ve “yüz ile” anlamına gelir. Yüzde, bir sayının kesirli kısmını temsil etmenin başka bir yoludur. Özellikle, yüzün üzerinden bir şeyin temsilidir.

Yüzdeler bir bütünün bir parçasının temsili olduğundan, bu alt konu yüzdeler ile kesirler ve ondalık sayılar arasındaki ilişkiyle başlar. Daha sonra, basit faiz formülü dahil olmak üzere, gerçek hayatta yüzdelerin kullanıldığı bazı yolları kapsar.

 • Yüzde ve Ondalık
 • Yüzdeye Kesir
 • Kesire Yüzde
 • Bir Sayı Yüzdesi
 • Yüzdelik değişimi
 • Basit Faiz Formülü

Bilimsel gösterim

Bilimsel gösterim, 10’un üslerini kullanarak çok büyük veya çok küçük sayıları verimli bir şekilde yazmanın bir yoludur. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, genellikle bir ölçümün kesinliğini gösterme ve sayıları kolayca karşılaştırma yeteneğinin standart biçime göre bir avantaj sağladığı bilimde kullanılır.

Bu konu ilk önce bilimsel gösterimi ve standart forma nasıl ileri geri dönüştürüleceğini açıklar. Daha sonra, önce standart forma dönüştürmeden bilimsel gösterimde sayılar üzerinde temel işlemlerin nasıl yapılacağını açıklar.

 • Bilimsel Gösterimdeki Sayılar
 • Bilimsel Gösterime Dönüştürme
 • Bilimsel Gösterimde Sayıları Çarpma
 • Sayıları Bilimsel Gösterimde Bölme
 • Bilimsel Gösterimde Toplama ve Çıkarma

Oran ve Varyasyon

Oran ve varyasyon, oranları kullanarak iki miktar arasındaki ilişkiyi tanımlamanın yollarıdır.

Bu konu, oranlar, oranlar ve varyasyonları ele alır. Daha sonra, doğrudan ve ters orantılı olan ilişkiler arasındaki farkları açıklar.

 • Oranlar
 • Oranlar/Varyasyonlar
 • Doğrudan orantılı
 • Ters orantı
Başa dön tuşu