1’den 100’e Kadar Sayı İsimleri

1’den 100’e kadar olan sayı adları, sözcük biçiminde 1’den 100’e kadar olan sayıları temsil eder. Birkaç örnek 1’den 100’e kadar sayı isimleri 98’i Doksan sekiz, 57’si Elli yedi, 45’i Kırk beş vb. şeklinde yazılır. Bu yazımızda 1’den 100’e kadar kelimelerle sayı yazarken uyulması gereken tüm kuralları basitleştirdik.

Sayı İsimleri 1’den 100’e Tablo

Çocuklara yardımcı olmak için 1’den 100’e kadar yazdırılabilir sayı isimleri verilmiştir. 1 ila 100 yazım. Hızlı öğrenme için çocuklardan etraflarındaki nesnelerdeki sayıları söylemeleri istenebilir.

1’den 100’e kadar Sözcüklerdeki Sayılar

1’den 100’e kadar olan kelimelerdeki sayılar, çocukların sayısal formu verilen kelimelerle 1’den 100’e kadar herhangi bir sayıyı nasıl yazacaklarını öğrenmelerine yardımcı olabilir. 1’den 100’e kadar olan numara adları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

1’den 100’e Kadar Sayı İsimlerinin Listesi

1=Bir2=İki
3=Üç4=Dört
5=Beş6=Altı
7=Yedi8=Sekiz
9=Dokuz10=On
11=On bir12=On iki
13=On üç14=On dört
15=On beş16=On altı
17=On yedi18=On sekiz
19=On dokuz20=yirmi
21=Yirmi bir22=Yirmi iki
23=Yirmi üç24=Yirmi dört
25=Yirmi beş26=Yirmi altı
27=Yirmi yedi28=yirmi sekiz
29=yirmi dokuz30=otuz
31=Otuz bir32=Otuz iki
33=Otuz üç34=Otuz dört
35=Otuz beş36=Otuz altı
37=Otuz yedi38=Otuz sekiz
39=Otuz dokuz40=Kırk
41=Kırk bir42=Kırk iki
43=Kırk üç44=Kırk dört
45=Kırk beş46=Kırk altı
47=Kırk yedi48=Kırk sekiz
49=Kırk dokuz50=Elli
51=Elli bir52=Elli iki
53=Elli üç54=Elli dört
55=Elli beş56=Elli altı
57=Elli yedi58=Elli sekiz
59=Elli dokuz60=Altmış
61=Altmış bir62=Altmış iki
63=Altmış üç64=Altmış dört
65=Altmış beş66=Altmış altı
67=Altmış yedi68=Altmış sekiz
69=Altmış dokuz70=Yetmiş
71=Yetmiş bir72=Yetmiş iki
73=Yetmiş üç74=Yetmiş dört
75=Yetmiş beş76=Yetmiş altı
77=Yetmiş yedi78=Yetmiş sekiz
79=Yetmiş dokuz80=Seksen
81=Seksen bir82=Seksen iki
83=Seksen üç84=Seksen dört
85=Seksen beş86=Seksen altı
87=Seksen yedi88=Seksen sekiz
89=Seksen dokuz90=Doksan
91=Doksan bir92=Doksan iki
93=Doksan üç94=Doksan dört
95=Doksan beş96=Doksan altı
97=Doksan yedi98=Doksan sekiz
99=Doksan dokuz100=yüz

☛ 1’den 100’e Kadar Sayı İsimlerini İndirin

Yukarıdaki bilgileri yazdırması kolay bir formatta içeren indirilebilir bir referans sayfası sağladık. Öğrenciler, ondalık sayı sistemini daha iyi anlamak için 1’den 100’e kadar sayı adlarını uygulayabilirler.

Popüler Konu:  Bileşik Sayılar Örneği ve Özelliği

1’den 100’e Kadar Yazım Kuralları

1’den 100’e kadar olan sayıların yazılışları yazılırken belirli kurallara uyulabilir. Bu kurallar burada detaylı olarak anlatılmaktadır.

Kural 1: Yer değerlerini anlayın: Rakamların basamak değerini, yerleştirildikleri yere bağlı olarak bir sayı olarak ifade edebiliriz. 1’in konumuna göre ilk 4 basamak değerini şu şekilde ayırt edebilirsiniz:

  • 1=birler basamağı
  • 10=onlar basamağı
  • 100=yüzler basamağı
  • 1000=binler basamağı

Kural 2: 1-20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ve 1000 sayıları için, yazımlarını yazmak için 1’den 100’e kadar olan sayı adlarına doğrudan başvurabiliriz. Örneğin, 4’ün sayı adı Dört, 11’in sayı adı On bir, 90’ın sayı adı Doksan vb.

Kural 3: 100 ile 1000 arasında 100’ün katlarının isimlerini yazmak için, basamağın sayı adını yüzler basamağına yazıp “yüz” kelimesini eklememiz yeterlidir. Örneğin, 500’ün sayı adı Beş yüzdür.

Kural 4: Diğer 2 veya 3 basamaklı sayıların sayı adlarını yazmak için genişletilmiş formlarını yazıyoruz. Son iki basamağı (11-19) olan sayılar için birler ve onlar basamağını tek bir birim olarak alıyoruz. Daha sonra tüm ekleri heceler ve ilgili adlarını birleştiririz. Örneğin 218=200+18 ve kelimelerde 218 iki yüz on sekiz olarak yazılır. 349=300+40+9 ve 349’un kelimelerdeki genişletilmiş hali Üç yüz kırk dokuz olarak yazılır.

1’den 100’e Kadar Sayı İsimleri Hakkında SSS

1’den 100’e Kadar İsimler Ne Anlama Geliyor?

1’den 100’e kadar olan sayı adları, sözcük biçiminde yazılmış 1’den 100’e kadar olan ana sayılardır. Örneğin 39, “Otuz dokuz” olarak yazılır.

1’den 100’e kadar Kelimelerde Sayılar Nasıl Yazılır?

1’den 100’e kadar sayı isimleri yazmak için belirli kurallara uyuyoruz. Verilen sayı genişletilmiş formda yazılır, yani 89=80+9. Daha sonra, aşağıda gösterildiği gibi genel kuralları kullanarak tüm eklerin ilgili adlarını yazın ve birleştirin, 80+9=Seksen dokuz.

37+45-70+15’in Kelimelerdeki Değeri Nedir?

37+45+15 sadeleştirildiğinde, 97 ve 97-70=27 verir

Şimdi 1’den 100’e kadar olan kelimelerdeki sayılar kullanılarak, kelimelerdeki 27, şu şekilde yazılır:

⇒ 20+7=Yirmi + Yedi=Yirmi yedi

∴ 37+45-70+15 kelimelerde yirmi yedi olarak yazılabilir.

44’ten 49’a Kadar Sayı İsimlerini Nasıl Yazıyorsunuz?

1’den 100’e kadar olan sayı isimlerinden 44’ten 49’a kadar kelimelerle sayılar aşağıda verilmiştir:

  • Kırk dört
  • Kırk beş
  • Kırk altı
  • Kırk yedi
  • Kırk sekiz
  • Kırk dokuz

Otuz yedi kere iki neye eşittir? Kelimelerle ifade edin.

1’den 100’e kadar olan sayıları kullanarak, otuz yedi rakamı 37’dir. Şimdi 37×2=74

⇒ Kelimelerde 74 yetmiş dört olarak yazılır.

XXVIII Romen Rakamlarının Sayı Adı Nedir?

Rakamlarla XXVIII roma rakamları 28 olarak yazılır. Şimdi 1’den 100’e kadar olan sayı isimleri kullanılarak XXVIII (28) için sayı ismi XXVIII=28=20+8=Yirmi sekiz şeklinde yazılabilir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu